Kandydat zdaje sprawozdanie i składa deklarację


Chciałbym przekazać mieszkańcom Chojny bardzo dobrą wiadomość związaną z naszym wnioskiem złożonym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie do budowy przejść dla pieszych przy przychodni zdrowia na ul. Kościuszki, jak i przy Intermarche na ul. Mieszka I. Po ostatnim spotkaniu z Panem Dyrektorem GDDKiA została przekazana mi informacja, iż wszystkie prace projektowe i formalne dotyczące przejść zostały ukończone. W związku z tym na początku października firma wykonawcza przystąpi do budowy przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki. Co do przejścia na ul. Mieszka I, czekam na określenie terminu rozpoczęcia prac. Spowodowane jest to tym, że GDDKiA chce przerzucić swój obowiązek wykonania przejścia na powiat. 


I tu proszę się nie martwić – przejście to zostanie wykonane, nawet gdybym miał je sfinansować sam. 

Jestem również wnioskodawcą: 
  • doposażenia i remontu placów zabaw na ul. Rogozińskiego oraz Mieszka I 
  • rozpoczęcia prac zabezpieczających miejskie mury obronne przed dalszą degradacją, 
  • petycji wniesionej razem z Inicjatywą Samorządową dla wstrzymania sprzedaży parku miejskiego przy ul. Dworcowej. 

Jak wynika z wymienionych wniosków, sprawy mieszkańców oraz sytuacja miasta i gminy Chojna nie są mi obojętne. Jako mieszkaniec moje możliwości wpływania na wykonywanie zadań przez gminę są ograniczone. Dlatego zdecydowałem się kandydować do rady gminy w zbliżających się wyborach, aby mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach, kondycji dróg, spędzania czasu wolnego przez dzieci i seniorów, zabytków. A także pomagać mieszkańcom w sprawach dla nich ważnych. 

Ponadto zdecydowałem się kandydować z Komitetu Wyborczego Wyborców Inicjatywa Samorządowa, gdyż posiada ona najbardziej dla mnie istotne punkty programowe związane z rozwojem gminy Chojna. Oprócz tego każdy z nas wie, jak ważne przy zarządzaniu są doświadczenie, wiedza, umiejętności, które powinien posiadać kandydat na Burmistrza i dlatego mój głos oddam na Panią Barbarę Rawecką. 

Na koniec życzę nam mieszkańcom, abyśmy wybrali najlepszych do władz lokalnych, którzy zadbają o nas i naszą Małą Ojczyznę Chojnę. Zapraszam na wybory i dziękuję za oddane na nas głosy. 

Pisanko Marcin 
Zróbmy to RazemMateriał sfinansowany przez KWW Inicjatywa Samorządowa
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza