Tak pracowali radni w gminie Moryń – sprawdzamy aktywność i frekwencję


Kończy się 4-letnia kadencja Rad Gminnych, Miejskich i Powiatowych. W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić aktywność i frekwencję radnych na przełomie minionych czterech lat. 


Radny uczestniczy nie tylko w sesjach, ale również w komisjach. Komisje to spotkania, które poprzedzają sesję, najczęściej wtedy projekty uchwał są dokładnie analizowane i omawiane. Radny ma wiele możliwości starania się o sprawy ważne dla mieszkańców, a swoje pomysły lub prośby może przedstawiać w sposób oficjalny nie tylko w dyskusji, ale składając interpelację lub wniosek. 

Sprawdzamy aktywność i frekwencję radnych, którzy kończą swoją kadencję. Podobną statystykę prezentowaliśmy dokładnie trzy lata temu. 

Na początek zapraszamy do zapoznania się z danymi z gminy Moryń. 

W VII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu Radni złożyli 101 wniosków i 21 interpelacji. Poniżej prezentujemy frekwencję poszczególnych radnych na komisjach i sesjach:

Odbyło się łącznie 35 sesji i 43 posiedzenia komisji: 

Wiesława Alenkowicz – 5 nieobecności na sesji / 5 nieobecności na komisji
Mariusz Bylewski – 8 nieobecności na sesji / 8 nieobecności na komisji
Iwona Hirt (radna od 2017 roku) – 0 nieobecności na sesji / 1 nieobecność na komisji
Karolina Dudek-Śmiśniewicz – 6 nieobecności na sesji / 4 nieobecności na komisji
Urszula Dumicz – 4 nieobecności na sesji / 6 nieobecności na komisji
Artur Dybizbański – 6 nieobecności na sesji / 11 nieobecności na komisji
Magdalena Fedorowicz – 4 nieobecności na sesji / 10 nieobecności na komisji
Paweł Garus – 14 nieobecności na sesji / 21 nieobecności na komisji 
Krzysztof Konecki – 0 nieobecności na sesji / 0 nieobecności na komisji 
Maciej Ostrowski – 3 nieobecności na sesji / 5 nieobecności na komisji
Piotr Sobczyński – 0 nieobecności na sesji / 2 nieobecności na komisji
Barbara Sołodycha – 1 nieobecność na sesji / 0 nieobecności na komisji 
Katarzyna Więcławska – 5 nieobecności na sesji / 6 nieobecności na komisji
Renata Barylska – 4 nieobecności na sesji / 3 nieobecności na komisji 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza