Sąd odrzucił skargę burmistrza dotyczącą obniżki jego pensji


Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił odrzucić skargę złożoną przez burmistrza Chojny w sprawie obniżenia jego wynagrodzenia przez Radę Miejską. 


W maju radni obniżyli pensję burmistrza Adama Fedorowicza z ponad 10 tys. złotych na 6 tys. złotych. O decyzji radnych pisaliśmy w artykule Radni mocno obniżyli pensję burmistrzowi Chojny. Burmistrz w sierpniu złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Po odpowiedzi na skargę otrzymanej od Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Mroza, sąd uznał, że skarga została wniesiona w sprawie nienależącej do właściwości sądów administracyjnych, co oznacza, że jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza