Tak pracowali radni w Radzie Gminy Banie – sprawdzamy aktywność i frekwencję


Kończy się 4-letnia kadencja Rad Gminnych, Miejskich i Powiatowych. W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić aktywność i frekwencję radnych na przełomie minionych czterech lat.


Radny uczestniczy nie tylko w sesjach, ale również w komisjach. Komisje to spotkania, które poprzedzają sesję, najczęściej wtedy projekty uchwał są dokładnie analizowane i omawiane. Radny ma wiele możliwości starania się o sprawy ważne dla mieszkańców, a swoje pomysły lub prośby może przedstawiać w sposób oficjalny nie tylko w dyskusji, ale składając interpelację lub wniosek.

Sprawdzamy aktywność i frekwencję radnych, którzy kończą swoją kadencję. Podobną statystykę prezentowaliśmy dokładnie trzy lata temu.

Zapraszamy do zapoznania się z danymi dotyczących Rady Gminy Banie. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się 33 sesje Rady Gminy Banie. Jak wyglądają dane o frekwencji? W nawiasie prezentujemy liczbę obecności na sesji. 

Lech Antkowiak – 4 interpelacje (30)
Daniel Bartusiak (radny od 15.06.16) – 0 interpelacji (6)
Alicja Burzyńska – 9 interpelacji (24)
Mirosław Byzdra  (radny do 29.01.16) – 24 interpelacje (11) 
Marian Karbownik (radny do 6.07.16) – 7 interpelacji (12)
Andrzej Kejs – 1 interpelacja (27)
Szymon Lesiewicz (radny od 14.02.17) – 7 interpelacji (15)
Agnieszka Łępicka – 5 interpelacji (32)
Izabela Radyk – 2 interpelacje (33)
Mariusz Ryngiewicz (radny do 27.11.17) – 2 interpelacje (9)
Renata Miecznikowska (radna od 11.10.16) – 0 interpelacji 
Izabella Senda – 11 interpelacji (27)
Anna Siwek – 7 interpelacji (33)
Rafał Stańko – 1 interpelacja (28)
Marceli Śmiałek (był radnym w okresie od dnia 06.05.2015 r. do 27.09.2016 r.) – 2 interpelacje (6)
Adam Walterowicz – 4 interpelacje (29)
Magdalena Wnuk (radny od 20.06.17) – 0 interpelacji (11)
Joanna Wolarz (radny od 9.03.18) – 0 interpelacji (7)
Marzena Zajączkowska – 2 interpelacje (29)
Danuta Zawadzka-Zając (radna do 5.03.17) – 1 interpelacja (19)

Jedną interpelację złożył klub radnych „Inicjatywa Samorządowa”.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza