Reklama [góra]


Wieczornica poezji i muzyki niepodległościowej [foto]


W czwartek 15 listopada  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”, odbyła się wieczornica poezji i muzyki niepodległościowej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedsięwzięcie artystyczne miało charakter otwarty, bo adresatami byli wszyscy ceniący wartości patriotyczne i obywatelskie. Spotkanie odbyło się w godzinach popołudniowych w bibliotece szkolnej. Montaż słowno-muzyczny zawierał wiersze, poematy i pieśni patriotyczne. 

Celem tego kulturalno-patriotycznego spotkania było pokazanie i uświadomienie, jak wielką wartością była i jest Ojczyzna. Młodzież czytała wiersze poetów znanych i nieznanych, a także takie utwory, których autorzy się pod nimi nie podpisali, bo kiedy Ojczyzna była zniewolona, nie chodziło o sławę, tylko o bohaterską walkę o wolność. Utwory brzmiały ze zdwojoną siłą. Poprzez swoją treść i młodzieńczą interpretację uczniów stawały się dla słuchających szczególnie wzruszające. Podniosłości wydarzeniu dodawały znane zebranym pieśni, wykonywane przez szkolne chórzystki. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wieczornicy wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne zebrane w przygotowanym wcześniej przez zespół odpowiedzialny za realizację projektu „Małym śpiewniku polskiej pieśni patriotycznej”. 

Atmosfera była podniosła ale nie patetyczna. Taka, jak nasz współczesny patriotyzm – Polaków żyjących w wolnej Ojczyźnie. ZSP Chojna

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.