Reklama [góra]


Uzyskaj dofinansowanie na utylizację azbestu


Gmina Chojna informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z Budżetu Gminy Chojna na utylizację azbestu znajdującego się na nieruchomościach prywatnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Chojna.

Możliwy będzie odbiór zdemontowanego już azbestu, złożonego na nieruchomościach oraz dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji azbestu zamontowanego na dachach. Nabór dotyczący odbioru azbestu niezdemontowanego uzależniony jest od ilości zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby z już zdemontowanym azbestem.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych wymianą azbestowego pokrycia dachowego mieszkańców Gminy Chojna o składanie informacji w Urzędzie Miejskim w Chojnie w terminie do 28 lutego 2019 roku. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 091 414 10 35 wew. 64 lub osobiście w pok. nr 3 Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4 – p. Lis Jolanta.  

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.