Obchody Dnia Ziemi 2019 w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chojnie [foto]


Uczniowie z SOSW w Chojnie od wielu lat prowadzą wiele działań proekologicznych w szkole i najbliższym środowisku. Jednym z takich działań są coroczne obchody Dnia Ziemi, które obchodzone są w kwietniu. 

W tym roku Dzień Ziemi obchodzony był pod hasłem „Kwaśne deszcze a środowisko”. Podczas uroczystego apelu uczniowie przybliżyli wszystkim w formie referatów, wierszy i piosenek problemy dotyczące powstawania kwaśnych opadów, ich wpływu na przyrodę ożywiona i nieożywiona oraz sposobu zapobiegania. Członkowie koła ekologicznego zaprezentowali swoje działania ekologiczne realizowane podczas projektu edukacyjnego poprzez przygotowany własnoręcznie film.

Podczas apelu wręczone zostały nagrody i dyplomy dla klas i uczniów wyróżnionych podczas szkolnego konkursu ekologicznego. Przypomniano również o udziale ośrodka w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Drzewo Roku 2019” i dotarciu do finału opisanej przez uczniów gruszy z Doliny Miłości.

W tegorocznych obchodach Dnia Ziemi wzięła udział pani Agnieszka Kujawska z Nadleśnictwa w Chojnie, która zadeklarowała pomoc w czerwcowej promocji gruszy i mobilizowaniu internautów do głosowania na nasze drzewo, które będzie ubiegało się o tytuł Drzewa Roku.

Uroczystości zakończyły się zajęciami terenowymi, podczas których uczniowie pozyskiwali papier, szkło i plastik, uczyli się właściwie segregować odpady do specjalnych worków otrzymanych od PUK w Chojnie, a swoją proekologiczną postawą pokazali wszystkim jak w prosty sposób każdy może zadbać o najbliższe środowisko. Organizatorami szkolnych obchodów Dnia Ziemi byli nauczyciele: Ewa Krucewicz, Jolanta Kożuszek-Stasiak, Marek Jakubiszyn i Andrzej Krucewicz.
 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza