Powiatowy Dzień Strażaka w Baniach. Wręczono awanse i odznaczenia [foto]


W Baniach odbyły się uroczystości z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. W uroczystości udział wzięli m.in.: Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jacek Rudziński, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie dh Paweł Trzaskoś, Starosta Powiatu Gryfińskiego Wojciech Konarski wraz z Wicestarostą Panią Ewą Dudar, komendanci powiatowi PSP z powiatów sąsiednich, Komendant Powiatowy Policji insp. Kazimierz Piotrowski, Burmistrzowie i Wójtowie z poszczególnych gmin, przedstawiciele nadleśnictw oraz pozostali zaproszeni goście..

Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w intencji strażaków w Kościele p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Baniach. Po mszy pododdziały Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych przemaszerowały na miejsce głównych uroczystości - plac Św. Floriana przed remizą OSP Banie - , gdzie rozpoczął się uroczysty apel.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Sławomira Michalskiego Zastępcy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straż Pożarnej w Szczecinie st. bryg. Jackowi Rudzińskiemu, następnie otwarcia oraz powitania przybyłych gości dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie bryg. Andrzej Prokopski.

Z okazji strażackiego święta awansowani na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnieni zostali następujący strażacy z PSP i OSP:


Brązową Odznaką "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" - mł. asp. Piotr Rozenblut, st. ogn. Karol Baczyński, ogn. Michał Kopacki.Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa - druh Tomasz Adamski, druhna Maria Duraj, druh Piotr Goh.Na wyższe stopnie służbowe awansowani zostali:


na stopień aspiranta– mł. asp. Sławomir Rozenblut.
na stopień starszego ogniomistrza – ogn. Damian Błaż, ogn. Michał Kucharczyk, ogn. Krzysztof Lutyński, ogn. Marcin Mularczyk.
na stopień ogniomistrza – mł. ogn. Grzegorz Chmielarz, mł. ogn. Łukasz Kołodziejski, mł. ogn. Radosław Kubiak.
na stopień młodszego ogniomistrza – st. sekc. Sławomir Ignaszak, st. sekc. Dariusz Jaroszek, st. sekc. Paweł Piskozub.
na stopień starszego strażaka – str. Jan Krech, str. Bartosz Oleksy, str. Krystian Massiel.

Na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Gryfinie mianowany został mł. kpt. Maciej Łempicki. Natomiast na pozostałe stanowiska służbowe awansowani zostali: asp. Sławomir Rozenblut, sekc. Tomasz Dobrowolski, sekc. Mariusz Grabowiecki, sekc Ireneusz Jankowski, sekc. Krzysztof Kotowicz, sekc. Szymon Ryba, sekc. Rafał Staszak, sekc. Łukasz Zator, st. str. Agnieszka Bęś, st. str. Marcin Janiszyn, st. str. Bartosz Ponicki.

Ponadto Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju nadał Komendzie Powiatowej PSP w Gryfinie Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju, a Powiatowa Organizacja LOK w Gryfinie nadała srebrne i brązowe medale następującym strażakom.


Srebrnym medalem za zasługi dla Ligii Obrony Krajubryg. Piotr Juzyszyn, druh Adam Cybort.Brązowym medalem za zasługi dla Ligii Obrony Krajukpt. Jacek Skibiński, st. kpt. Mirosław Podolak, asp. sztab. w st. spocz. Andrzej Mularczyk.


Powyższe medale wręczył Franciszek Bąk Prezes Zachodniopomorskiej Organizacji LOK w Szczecinie.Źródło/fot. KPPSP Gryfino
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza