Burmistrz Trzcińska Zdroju z absolutorium [video]


Burmistrz gminy Trzcińsko Zdrój Bartłomiej Wróbel otrzymał wotum zaufania i absolutorium za rok 2018. Radni byli jednogłośni. 

W piątkowej sesji (tj. 28 czerwca) wzięło udział 13 radnych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym przygotowany został raport o stanie gminy za rok 2018.  W dyskusji mogą wziąć udział mieszkańcy. Z tej możliwości skorzystała Lidia Karpińska, która zwróciła się z pytaniem czy gmina ma zamiar egzekwować zaległości z tytułu czynszu za mieszkania komunalne (zaległości wynoszą ponad 400 tysięcy złotych). Dyskusja o raporcie zaczyna się od 20 minuty (nagranie poniżej). 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza