W czynie społecznym zadbali o estetykę swojej miejscowośći


Sołtys i rada sołecka w Krajniku Górnym serdecznie dziękują mieszkańcom sołectwa, za aktywny udział w poprawie walorów estetycznych naszej miejscowości - dziękujemy darczyńcom, którzy swoją hojnością przyczynili się do zakupu kwiatów i farby

Szczególnie serdecznie dziękujemy zaangażowanym mieszkańcom naszej miejscowości za poświęcenie swojego wolnego czasu ,na pracę w czynie społecznym jakim było zrobienie klombów z opon, pomalowanie i obsadzenie kwiatami, o białkowanie drzew, pomalowanie huśtawek na placu zabaw. Dziękujemy Pani/Panu: Izie Famulskiej, Ani Korybalskiej, Bożenie Bartosińskiej, Ewelinie Harbat, Iwonie Kuzdak, Asi i Robertowi Kryger, Alinie i Zbigniewowi Palczyńskim, Mateuszowi Sasin, Violi Obst, Irenie Ochockiej, Juli Famulskiej, Oli Kryger, Wiktorii Kryger, Martynie Ochockiej. 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza