Kto otrzymał absolutorium w powiecie gryfińskim? [video]


Do końca czerwca samorządy mają czas na zajęcie się udzieleniem absolutorium dla wójtów, burmistrzów czy starostów zarządzającymi gminami czy powiatami. 

Absolutorium to instytucja kontroli wykonywania budżetu oraz jego ocena. W tym roku oprócz danych z wykonania budżetu włodarze musieli przedstawić raport o stanie gminy lub powiatu. Podczas sesji absolutoryjnej głosuje się nad wotum zaufania dla organu wykonawczego. 

Cedynia

Rada Miejska była jednomyślna. W głosowaniu nad wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Adama Zarzyckiego wszyscy radni byli "za". Dochody zrealizowano w kwocie 22 mln 532 tys. zł co daje 97,9 procent, a wydatki wyniosły 21 mln 463 tys. zł co daje 92,4 procent zrealizowanego planu. 


Mieszkowice

Burmistrz Andrzej Salwa otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium. Ubiegłoroczne dochody wykonano w 99,7 procentach,  wyniosły 32 mln 908 tys. złotych. Wydatki zrealizowano na poziomie 93,4 procent - nieco ponad 29 milionów złotych. 


Widuchowa

Gmina Widuchowa dochody w 2018 roku wykonała w 99,8 procentach, wyniosły 23 mln 019 tys. złotych. Wydatki wyniosły 19 mln 983 tys. złotych co dało 95,1 procent wykonanego planu. Wójt Anna Kusy - Kłos otrzymała absolutorium większością głosów, 12 radnych było "za" przy 3 wstrzymujących się. W głosowaniu nad wotum zaufania 12 było "za", 1 przeciw i 2 wstrzymujące się. 


Powiat gryfiński 

Zarząd powiatu otrzymał absolutorium większością głosów. W głosowaniu nad wotum zaufania również większość radnych była "za". Głosów przeciwnych nie było, ale opozycja się wstrzymała. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza