Gmina otrzymała dotację na remont budynku szkoły podstawowej [foto]


Budynek szkoły podstawowej w Góralicach w gminie Trzcińsko-Zdrój przejdzie termomodernizację. To efekt przyznanej dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. 


W środę, 17 lipca  zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz podpisał umowę o dofinansowanie. Poziom wsparcia to aż 85 procent wartości projektu.

Burmistrz Trzcińska-Zdroju podczas spotkania z marszałkiem podkreślał, że pozyskane dofinansowanie jest istotnym wsparciem dla gminy. – To bardzo ważna inwestycja, ponieważ chcemy reorganizować sieć szkół w gminie – wyjaśniał Bartłomiej Wróbel. Dodał także, że już w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na realizację projektu.

Zaplanowane przedsięwzięcie polega ociepleniu budynku szkoły poprzez wykonanie nowego pokrycia stropodachu wraz z izolacją termiczną. Prace obejmować będą także wymianę rynien i rur spustowych, remont instalacji centralnego ogrzewania. Zmieni się też elewacja.Gmina oszacowała całkowity koszt projektu na 2,6 mln zł, koszty kwalifikowane to 1,8 mln zł.

Projekt realizowany jest w ramach II Osi priorytetowej Gospodarki niskoemisyjna, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza