Jezioro Jelenińskie jest dewastowane. Unikalne siedlisko przyrody może zostać zniszczone


W przeszłości na naszych łamach wielokrotnie opisywaliśmy sprawę degradacji Jeziora Jeleńskiego w gminie Chojna. Występuje tu rzadki okaz ramienicy "Lychnothamnus barbatus", który jest gatunkiem wymierającym i występuje tylko na 54 stanowiskach na całym świecie. Pomimo tego, że od odkrycia minęło kilka lat, jezioro wciąż ulega degradacji. 

Od lat o poprawę tego stanu rzeczy walczy jeden z mieszkańców - wysłałem list do biura poselskiego Krzysztofa Zaremby. W liście zwróciłem się z prośbą o wsparcie i pomoc w sprawie powstrzymania degradacji jeziora i tym samym ochrony siedliska przyrodniczego kod 3140 łąki ramienicowe.( powierzchnia łąk większa niż 10 % powierzchni jeziora, 9 gatunków ramienic z czego trzy objęte ścisłą ochroną gatunkową: Lychnothamnus barbatus - występuje tylko na 54 stanowiskach badawczych na świecie, Chara rudis, Chara aspera).

Tematem stanu jeziora ponownie zainteresowaliśmy Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie, stamtąd odesłano nas do Burmistrza Gminy Chojna - jako organ ochrony przyrody, posiada odpowiednie narzędzia prawne aby egzekwować prawidłowe wykonywanie uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie niektórych form ochrony przyrody, w tym zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

Wokół jeziora znajduje się wiele prywatnych działek, wśród właścicieli znajdują się wysocy rangą politycy. Nie wszyscy właściciele egzekwują obowiązujący plan zagospodarowania.

- Z zapisów tych uchwał (miejscowego planu zagospodarowania - red.) wynika, iż na obszarach objętych ww. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wprowadzono ustalenia z zakresu ochrony przyrody, m.in. zakaz odprowadzania ścieków bytowych do gruntu i do jeziora (zanieczyszczenia wprowadzane do wrażliwych ekosystemów, jakimi są m.in. jeziora ramienicowe są dla nich najbardziej destrukcyjne), ustalenia dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ochronę
stref przybrzeżnych poprzez jej wyłączenie z zabudowy, konieczność uwzględnienia wszystkich uwarunkowań przyrodniczych oraz kwestie wynikające z konwencji dotychczas ratyfikowanych przez Polskę

Niedawno na jednej z działek rozpoczęły się prace z użyciem ciężkiego sprzętu. Do tematu jeszcze wrócimy...
Redakcja

3 Komentarze

  1. Ludzie opamiętajcie się, przecież tu wypoczywa sam Naczelnik państwa.

    OdpowiedzUsuń
  2. jak korzstałam z kąpieliska w jeleninie to sikałam do gruntu lub do wody i żadne zakazy mi tego nie zabronią

    OdpowiedzUsuń
  3. Pokaż pan zdjęcia jak naprawdę wygląda ten pana okaz pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń
Nowsza Starsza