Święto Policji w Myśliborzu [foto]


We wtorek 9 lipca w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość obchodów Święta Policji Powiatu Myśliborskiego.

Myśliborscy policjanci podczas uroczystej gali w gronie przedstawicieli władz samorządowych, współdziałających z Policją instytucji, zaproszonych gości a także mieszkańców powiatu Myśliborskiego, odebrali wyróżnienia oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Tradycyjnie uroczystość odbyła się w gronie przedstawicieli władz samorządowych, współdziałających z Policją służb i instytucji miedzy innymi   . Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Leśników, zaproszonych gości, bliskich policjantów, pracowników Policji a także mieszkańców powiatu Myśliborskiego.

W obchodach Święta Policji uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski. Następnie po złożeniu uroczystego meldunku przez dowódcę uroczystości podinsp.. Bogdana Marciniaka Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu na ręce Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotra Ostrowskiego, głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Myśliborzu mł. insp. Dariusz Ufnowski, który powitał Policjantów, Pracowników Policji oraz zaproszonych na  uroczystostości  gości.

Komendant Powiatowy Policji w Myśliborzu, w swoim przemówieniu podkreślił, że pomimo następujących zmian i wydarzeń teraźniejsi policjanci są kontynuatorami ponadepokowego zadania zapobiegania i zwalczania przestępczości. 

Komendant przedstawił rys historyczny  formacji w związku z obchodami rocznicy 100 lecia powołania Policji Państwowej, którą obchodzimy w tym roku zwracając uwagę, że zadania stojące przed dzisiejszą Policją są niezmienne od lat.

 Komendant podziękował funkcjonariuszom oraz pracownikom jednostki za codzienny trud, zaangażowanie i profesjonalizm w służbie. 

Wyraził również słowa uznania i podziękowania wobec samorządów i służb współpracujących z Policją za podążanie wspólną drogą na rzecz bezpieczeństwa.

Po przemówieniu nadszedł czas kiedy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Myśliborzu mł. insp. Dariuszem Ufnowskim, wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia dla pracowników komendy.

Podziękowania otrzymali także przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji oraz osoby stale współpracujące z myśliborską jednostką na rzecz bezpieczeństwa. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, za sumienność, zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, także wyróżnił myśliborskich funkcjonariuszy oraz pracowników naszej jednostki. W 2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu zostało mianowanych 28 policjantów na wyższe stopnie służbowe:
  • korpusie oficerów młodszych na wyższy stopień mianowano 1 policjanta,
  •  korpusie aspirantów na wyższy stopień mianowano 17 policjantów,
  •  korpusie podoficerów na wyższy stopień mianowano 10 policjantów,
Ponadto, decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu mł. insp. Dariusza Ufnowskiego w korpusie szeregowych na stopień starszego posterunkowego mianowano 5 policjantów

Po wręczonych mianowaniach i wyróżnieniach jako pierwszy głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski, który oprócz podziękowań skierowanych do policjantów, ich rodzin i pracowników Policji, podziękował także przedstawicielom lokalnych samorządów i instytucji współpracujących na co dzień z myśliborską Policją.

 Głos zabrali także zaproszeni goście m.in. Starosta Myśliborski Pan Andrzej Potyra, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Pan Andrzej Szelążek, Burmistrz Barlinka Pan Dariusz Zieliński oraz Burmistrz Myśliborza Pan Piotr Sobolewski, którzy nie nie szczędzili słów podziękowań za dotychczasową współpracę, a także życzeń dla funkcjonariuszy świadcząc tym samym o uznaniu i szacunku jakim darzą myśliborskich Policjantów.

Po formalnej części uroczystości na zakończenie Powiatowych Obchodów Święta Policji w Barlinku nastąpiła część artystyczna, podczas której zaprezentował się chór ,,Halka" z Barlinka.

fot. KPP Myślibórz
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza