Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Gryfińskim


Starosta Gryfiński informuje w 2019 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu działają w:


 • Banie, ul. Skośna 7 (siedziba Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu)
  czwartek w godz. 10.00-14.00

 • Cedynia, Plac Wolności 1 (siedziba Urzędu Miejskiego, pok. nr 3)
  piątek w godz. 12.15-16.15

 • Chojna, ul. Dworcowa 1 (siedziba Ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych)
  poniedziałek w godz. 14.00-18.00
  środa w godz. 14.00-18.00
  czwartek w godz. 14.00-18.00

 • Gryfino, ul. Łużycka 91 (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pok. nr 2)
  środa w godz. 13.30-17.30
  czwartek w godz. 11.00-15.00
  piątek w godz. 13.30-17.30

 • Gryfino, ul. 11 Listopada 16d (siedziba Starostwa Powiatowego, pok. nr 6)
  poniedziałek w godz. 12.00-16.00
  wtorek w godz. 11.00-15.00 

 • Mieszkowice, ul. Chopina 1, pok. nr 18 (siedziba Urzędu Miejskiego) 
  wtorek w godz. 10.00-14.00

 • Moryń, Plac Wolności 1 (siedziba Urzędu Miejskiego, pok. nr 11)
  piątek w godz. 8.00-12.00

 • Stare Czarnowo, ul. św. Floriana 10 (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
  poniedziałek w godz. 15.00-19.00

 • Trzcińsko Zdrój, ul. Cmentarna 12 (siedziba Hali Widowiskowo-Sportowej)
  wtorek w godz. 15.00-19.00

 • Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (siedziba Urzędu Gminy, pok. nr 07)
  środa w godz. 9.00-13.00

Wykaz pozostałych jednostek świadczących nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne dostępnych dla mieszkańców powiatu znajduje się na stronie: bip.gryfino.powiat.pl (zakładka „Darmowa pomoc prawna - Poradnictwo specjalistyczne”). 

Uprawnieni do nieodpłatnej pomocy prawnej 

Nieodpłatną pomoc prawną może uzyskać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnego poradnictwa prawnego. Podstawą udzielenia nieodpłatnej porady prawnej jest złożenie przez osobę fizyczną pisemnego oświadczenia o niemożliwości poniesienia kosztów odpłatnego poradnictwa. 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 91 351 6788. 

Więcej informacji na stronie: bip.gryfino.powiat.pl (zakładka „Darmowa pomoc prawna”) oraz pod numerem telefonu 91 404 5000 wew. 212.

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza