Można już pić wodę z wodociągów w Trzcińsku Zdroju


Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryfinie w piątek 4 października wydał najnowszy komunikat w sprawie jakości wody w gminie Trzcińsko Zdrój.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 3 października stwierdził, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

To oznacza, że woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków, mycia owoców, warzyw, naczyń i prania oraz do kąpieli. 

W czwartek mieszkańcy Trzcińska Zdroju, Rosnówka i Gogolic musli korzystać z wody dostarczanej przez beczkowóz z Zakładu Gospodarki Komunalnej. Woda została skażona benzopirenem, pisaliśmy o tym w artykule Zakaz spożywania wody. Sanepid wykrył dużą zawartość benzopirenu

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza