Reklama [góra]Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie zdobyła Tutuł Szkoły Uczącej Się [foto]


Cztery lata ciężkiej, aczkolwiek satysfakcjonującej, pracy przyniosły wspaniały owoc – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie zdobyła wyjątkowy Tytuł Szkoły Uczącej Się – certyfikat jakości nauczania i uczenia się uczniów. Praca społeczności szkolnej, która pozwoliła na zdobycie tak cennego tytułu, koncentrowała się na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami OK i wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli. 

Ważny dla wszystkich dzień rozpoczął Panel Koleżeński, czyli obserwacja i dokładne omówienie fragmentów kilku prowadzonych w szkole lekcji. Do udziału w panelu zaproszeni zostali dyrektorzy i nauczyciele z wielu szkół wojewódzkich. 

Następnie w obecności gości, czyli lokalnych władz, instytucji, organizacji i stowarzyszeń podsumowano dokonania szkoły w trakcie uczestnictwa w Całościowym Rozwoju Szkół, dyskutowano o czynnikach pomagających w uczeniu się, by wreszcie dokonać oficjalnego wręczenia Tytułu Szkoły Uczącej Się. 

Społeczność SP2 w Chojnie czuje się niezwykle dumna z otrzymania Tytułu, gdyż stanowi on wyjątkową i wspaniałą formę docenienia wysiłków wszystkich związanych z procesem uczenia się.
Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.