Reklama [góra]„Trzcińsko Zdrój na przestrzeni wieków” – otwarcie nowej wystawy stałej w Izbie PamięciWystawa, którą Państwu prezentujemy jest wystawą niedokończoną. Nie oznacza to jednak, że jest niekompletna. Nie da się na przestrzeni 150 m2 opowiedzieć historii miasta, która sięga setek lat. Oznacza to tyle, że na bieżąca ta wystawa będzie udoskonalana i dopracowywana a także uzupełniona o przedmioty, które będą Państwo nam przekazywać i udostępniać – powiedział wczoraj prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzcińskiej Dawid Buczkiewicz, otwierając tym nową wystawę stałą, która znajduje się w Izbie Pamięci w Trzcińsku Zdroju. 


W sali konferencyjnej przywitał On władze gminy, dyrektorów instytucji kultury, dyrektorów muzeów naszego regionu, przedstawicieli stowarzyszeń, a także przedstawicieli lokalnych mediów, przybyłych mieszkańców i gości. Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Bartłomiej Wróbel oraz Przewodniczący Rady Miasta Robert Kowalski, którzy podziękowali za przygotowanie wystawy oraz przy okazji 5 –tych urodzin Stowarzyszenia życzyli dalszej wytrwałości i wspólnej współpracy na rzecz promocji miasta i regionu. Życzenia złożyli również Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Regina Brzeźińska, Dyrektor Trzcińskiego Centrum Kultury Tadeusz Mazur, Dyrektor Muzeum Militariów 1914-1945 Piotr Mańczak, prezes Stowarzyszenia „Dom z sercem” Zdzisław Iwanicki oraz mieszkańcy i przybyli goście.  Otwarciu towarzyszyła krótka sesja referatowa, Dawid Buczkiewicz opowiedział o roli, jaką pełnią muzea lokalne oraz o wyzwaniach, przed którymi stoi sektor kultury aby sprostać oczekiwaniom współczesnego odbiorcy. Pan Grzegorz Zwoliński przygotował referat, który opowiadał jak stary młyn stał się Izbą Pamięci, jak przez wieki zmieniał się budynek młyna i jego funkcje. Pan Tadeusz Kołucki opowiadał o historii pomnika Wielu Wojen, który przez długi czas znajdował się w przestrzeni publicznej trzcińskiego rynku oraz jego tajemniczym zniknięciu. 

Jakub i Piotr Mańczak zaprezentowali zbiory swojego muzeum oraz ciekawie opowiedzieli o broni okresu II wojny światowej. W krótkiej prezentacji swoją historię przedstawili państwo Emilia Więcławska i Jan Bosek, którzy przedstawili swoje II wojenne losy i są autorami wspomnień prezentowanych w książkach a także należą do stowarzyszenia „dzieci wojny”. Po zakończeniu sesji referatowej podziękowano Stowarzyszeniu za wkład w rozwój i promocję miasta,  odśpiewano sto lat i pokrojono urodzinowy tort. Zebrani goście zwiedzali Izbę Pamięci. Na parterze, w Izbie rzemiosł, podziwiano narzędzia i wyroby dawnych rzemieślników. Znalazły się tam przedmioty znalezione w Trzcińsku Zdroju oraz podarowane przez mieszkańców. Na drugim piętrze można było zapoznać się z historią II wojny światowej w regionie naszego miasta. Najciekawszą atrakcją jest makieta, przedstawiająca teatr działań wojennych, który skupiał się poza murami miasta i obejmował Dworzec Kolejowy i tzw. Kancelarię Hitlera. Uzupełnieniem tej części jest wystawa broni II wojny światowej ze zbiorów Muzeum Militarnego 1914-1945 – Piotra Mańczaka. Wystawa to poświęcona jest i przygotowana w ramach 75 rocznicy odzyskania miasta, która przypada na dzień 2 lutego 2020 r. Liczymy, że ten czas zostanie wykorzystany przez dyrektorów i nauczycieli historii ze szkół naszego regionu aby przybliżyć im wydarzenia tamtych czasów organizując w Izbie Pamięci żywe lekcje historii. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzcińskiej składa podziękowania za wsparcie finansowe dla Urzędu Miasta i Gminy Trzcińsko Zdrój. Za pomoc w organizacji wystawy serdeczne słowa podziękowania kierujemy współorganizatorom, Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej, Trzcińskiemu Centrum Kultury i Muzeum Militariów 1914-1945, za wykonanie makiety dziękujemy Arkadiuszowi Buczkiewiczowi a za przygotowanie pysznego tortu Anecie Buczkiewicz.

Tekst: SMZT
Fot. M. Czesyk

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.