Nowe życie zabytków w Widuchowej. Będzie wsparcie Unii Europejskiej


Trzy zabytkowe kamienice w Widuchowej otrzymają drugie, lepsze życie. Szachulcowe domy przejdą kompleksową renowację, która umożliwi nadanie im nowych, społecznych funkcji. Modernizacja cennych obiektów będzie możliwa, bowiem z pomocą inwestycji przychodzi dofinansowanie ze środków europejskich. Umowę gwarantującą dofinansowanie przedsięwzięcia podpisali  w poniedziałek, 23 grudnia 2019 roku w Szczecinie, marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz wójt Anna Kusy-Kłos. Towarzyszyła im wicestarosta gryfińska Ewa Dudar. 

Kamienice szachulcowe tworzą w Widuchowej zespół zabytkowych obiektów. 

- Właściwie nie sposób ich nie dostrzec, bo jak każdy dom tego typu są wyraziste i tworzą wyjątkowy krajobraz. Budowane na wzór muru pruskiego przyciągają wzrok, stąd ważne decyzje, pierwsza o ich gruntownej renowacji, druga o przeznaczeniu eurofunduszy na ten cel — przekonywał zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. 

Po rewitalizacji parter obiektów zostanie zaadoptowany na cztery lokale. 

- W nich odbywać się będą różnego rodzaju zajęcia poświęcone integracji i aktywizacji społecznej — podkreśliła wójt Widuchowej Anna Kusy-Kłos. 

Z kolei w części mieszkalnej przewidziano remont, który podniesie standard oraz jakość życia mieszkańców. 

Gmina Widuchowa na zaplanowaną inwestycję, która zwraca miejscowość ku Odrze, przeznaczy ponad 4 mln zł. Urząd Marszałkowski z puli eurofunduszy Regionalnego Programu Operacyjnego zarezerwował na to przedsięwzięcie prawie 1,2 mln zł. Prace renowacyjne rozpocząć się mają w czerwcu 2020 roku. Potrwają 12 miesięcy. 

Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza