Reklama [góra]Prawie pół miliona złotych dla Mieszkowic. Unijne środki na remont ośrodka kultury


Ośrodek Kultury w Mieszkowicach będzie jak nowy. Gruntowany remont miejsko-gminnej placówki będzie wsparty eurofunduszami. Umowę gwarantującą prawie półmilionowe dofinansowanie inwestycji podpisali w poniedziałek, 23 grudnia 2019 roku w Szczecinie marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz burmistrz Andrzej Salwa. Towarzyszyła im wicestarosta gryfińska Ewa Dudar. 
Prace modernizacyjne przewidziano zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Zaplanowano m.in. docieplenie, oczyszczenie i malowanie obiektu, wymianę posadzek oraz wykładzin, a także montaż nowej instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej i centralnego ogrzewania. Ponadto ośrodek zostanie wyposażony w nowy sprzęt i urządzenia. 

- Przywracanie życia różnym zachodniopomorskim przestrzeniom to trudne i czasochłonne zadanie. Wielkie zaangażowanie samorządów oraz unijne wsparcie powoli przynoszą efekty. Pięknieją kamienice, budynki mieszkalne, skwery, place zabaw, placówki edukacyjne, bazy gminnych OSP i miejsca cenne historycznie. Pozytywne skutki rewitalizacji obserwujemy niemalże na całym Pomorzu Zachodnim — powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz. 

Koszt inwestycji, która uatrakcyjni ofertę kulturalną Gmina Mieszkowice wyceniła ponad 660 tys. zł. Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 przeznaczy na realizację przedsięwzięcia prawie 500 tys. zł. Efekty zmian powinniśmy poznać do połowy 2020 roku. 

- Modernizacja Domu Kultury wpisana została do lokalnego programu rewitalizacji. Co prawda obiekt nie jest zabytkiem, ale wymaga gruntownej renowacji. Ostatni większy remont przeprowadzono w nim 20 lat temu, a przecież to serce kulturalne miasta i gminy — mówił burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa. 

Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.