Powiat otrzyma pół miliona złotych nainwestycję w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu


Ponad pół miliona złotych dofinansowania otrzyma Powiat Gryfiński z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. To środki na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Umowę gwarantującą przyznanie dotacji podpisali we wtorek, 3 grudnia wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz starosta Wojciech Konarski i wicestarosta Ewa Dudar.

Prace obejmować będą ocieplenie stropu i ścian piwnic, poddasza oraz ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

– Planowany remont przyczyni do zwiększenia efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej w Moryniu o 36,5%. Cieszę się, że kolejne samorządy planują prace termomodernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej – mówi Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

Realizacja inwestycji rozpocznie się na początku przyszłego roku. Planowane zakończenie prac to marzec 2022 r.

Poziom dofinansowania to blisko 85% kosztów całkowitych projektu.

Projekt jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza