Reklama [góra]Robert Ryss i Urszula Kwietniewska-Łacny z Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego


Robert Ryss z Chojny oraz Urszula Kwietniewska-Łacny otrzymali Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Wyróżnienie zostało wręczone przez marszałka województwa Olgierda Geblewicza podczas Powiatowego Spotkania Noworocznego.

Urszula Kwietniewska-Łacny to mieszkanka Gryfina. Jest działaczką kulturalną. Zasiada w zarządzie Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Robert Ryss to redaktor naczelny Gazety Chojeńskiej, laureat Srebrnej Kaczki z 2002 roku (wyróżnienie dziennikarskie w województwie zachodniopomorskim). 

Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego – regionalna odznaka ustanowiona 7 października 2002 przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego i nadawana osobom zasłużonym dla tego województwa. Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego nadaje się osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Pomorza Zachodniego.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.