Będą utrudnienia dla kierowców jadących przez Myślibórz


Kierowców podróżujących do Myśliborza oraz lokalnych mieszkańców czekają utrudnienia w ruchu drogowym.


W związku z rozpoczęciem robót związanych z Przebudową drogi na odcinku od ulicy Lipowej do Alei Jabłonkowej informuję, że od dnia 31 stycznia 2020 roku nastąpi zmiana organizacji ruchu. Przebudowa drogi jest podzielona na odcinki, które będą wykonywane etapami (poniżej schemat zmiany organizacji ruchu).

Zakres prac obejmuje: wykonanie nowej konstrukcji asfaltowej na długości 765 m, ujednolicenie szerokości drogi, budowę chodnika z kostki brukowej betonowej, przebudowę istniejących zjazdów oraz budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, odwodnienie jezdni drogi - wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, likwidację kolizji z istniejącą siecią ciepłowniczą, remont istniejącego wodociągu, wykonanie oświetlenia drogi, likwidację kolizji istniejących sieci elektrycznych i teletechnicznych. Termin wykonania: do 30 września 2020.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.868.176,66 zł.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza