Reklama [góra]Hubert Kwiecień jedynym stypendystą Rady Powiatu


Osiągnięcia młodych ludzi to dowód na to, że potrafią oni skutecznie dążyć do celu, łączyć pasje z obowiązkami szkolnymi, być przykładem pracowitości i wytrwałości. 


Właśnie takim przykładem jest Hubert Kwiecień, który w I semestrze roku szkolnego 2019/2020, jako jedyny spośród wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński, osiągnął średnią ocen 5,0 oraz wzorowe zachowanie i tym samym został stypendystą Rady Powiatu.

Hubert Kwiecień to uczeń II klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.
Jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, m.in. w ramach przedsięwzięcia pt. „Cyfrowy obywatel w cyfrowym świecie’’, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (PO WER), brał udział w mobilności w Słowenii. Jest także uczestnikiem projektu „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach którego uczestniczy w zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego. 
W czasie wakacji odbył 4-tygodniowy staż u lokalnego przedsiębiorcy, gdzie zdobył nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe. Uczestniczy również w realizowanej w ZSP w Chojnie innowacji pedagogicznej „Od algorytmu do programu” oraz „Akademii Cisco”.
Hubert interesuje się programowaniem. Tworzy własne programy w języku C++. Swoją pasję, z którą wiąże przyszłość rozwija na zajęciach koła informatycznego. W wolnych chwilach doskonali umiejętność gry na gitarze.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.