Reklama [góra]


Spotkanie dla organizacji pozarządowych i liderów społecznych


W związku z realizacją na terenie województwa zachodniopomorskiego Programu Społecznik, finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, w Chojnie odbędzie się spotkanie animacyjne. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 3 marca (wtorek) br. godz. 16.00 - 18.00 w budynku Biura Rady Miejskiej w Chojnie (sala posiedzeń), ul. Jagiellońska 2.

Spotkanie jest skierowane do:
  1.  Liderów i działaczy społecznych, realizujących lub planujących inicjatywy skierowane do mieszkańców.
  2. Wnioskodawców Programu.
  3. Realizatorów inicjatyw społecznych w ramach Programu..
  4. Organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich, planujących wnioskowanie w Programie.
W programie spotkania:
  1. Omówienie zasad Programu Społecznik.
  2. Omówienie zasad pisania projektów, zgodnie z logiką projektową.
  3. Omówienie zasad rozliczania projektów.
  4. Dobre praktyki, rady i wskazówki dla wnioskujących i realizujących przedsięwzięcia.

Spotkanie poprowadzi Małgorzata Kuncewicz, animatorka lokalna Programu Społecznik w subregionie E: powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki (e-mail: m.kuncewicz@karrsa.pl; tel.: 530 577 430)

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.