Reklama [góra]


Duże zagrożenie pożarowe w lasach


Od kilku dni w okolicznych lasach utrzymuje się najwyższy 3 stopień zagrożenia pożarowego. Przyczyną tego stanu jest brak opadów oraz bardzo sucha ściółka, które stwarzają warunki sprzyjające powstawaniu pożarów.

Obecna sytuacja epidemiologiczna oraz słoneczna, wiosenna pogoda skłaniają do aktywnego wypoczynku w lesie, dlatego chojeńscy leśnicy apelują o odpowiedzialne zachowanie się w lesie!

Pamiętajmy, że na terenie lasu jak i w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno:
  • rozniecać ognia (poza miejscami wyznaczonymi do tego celu);
  • korzystać z otwartego płomienia;
  • wypalać śmieci i pozostałości roślinnych.
Przestrzegajmy zaleceń, które mają ochronić nasze zdrowie, ale także chrońmy przyrodę!

W razie zauważenia pożaru należy zadzwonić na numer alarmowy 112 lub numer Straży Pożarnej 998.


Pamiętajmy, że Strażacy zaangażowani w gaszenie pożarów lasów, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i zdrowia ludzi w innym miejscu.

Bądźmy ostrożni!

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.