Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"


W Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie odbyły się gminne eliminacje konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs zorganizowała z ramienia Gminy Chojna p. Weronika Kotlińska-dyrektor ASiIS,a koordynatorem na terenie szkoły byłap. Stella Oczyńska – nauczyciel biologii. W konkursie udział wzięło 21 uczniów ze SP nr 1, SP nr 2 w Chojnie oraz SP Grzybno. 

Eliminacje odbywały się dwuetapowo. W pierwszym etapie uczniowie rozwiązywali test dotyczący wiedzy pożarniczej w dwóch kategoriach wiekowych , natomiast w etapie drugim odpowiadali na pytania ustne.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Mirosław Podolak- Starszy Kapitan z Komendy PowiatowejPaństwowej Straży Pożarnej z Gryfina, aspirant Daniel Kałużniakz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Gryfina, ks. Jan Mieszkowski – Kapelan Straży Pożarnej, Sławomir Trzópek–Naczelnik Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie , Jakub Stelmach- Członek Zarządu OSP Chojna, Jerzy Ostrowski- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,Weronika Kotlińska – dyrektor ASiIS, Danuta Skarżyńska – nauczyciel techniki, Iwona Hernik- nauczyciel przyrodyoraz Stella Oczyńska- nauczyciel biologii.

W przerwie strażacy z OSP Chojna przygotowali dla uczestników konkursu pouczającą pogadankę oraz praktyczny pokaz wykorzystania sprzętu przeciwpożarowego, a także zasady funkcjonowania wozu strażackiego, który zajechał na teren boiska w tym dniu. Dzieci miały więc możliwość poznania urządzeń znajdujących się w wozie bojowym wykorzystywanym przez strażaków. W wyniku rozgrywek wyłoniono po 4 finalistów w dwóch kategoriach wiekowych, którzy wezmą udział w etapie powiatowym: 

I Kategoria wiekowa (kl.I-VI): 
  • Jakub Bednarek– SP2 Chojna, op. Stella Oczyńska
  • Wiktoria Krawczyk – SP Grzybno, op. Iwona Hernik 
  • Radosław Trzópek- SP2 Chojna, op. Stella Oczyńska 
  • Kajetan Kalarus - SP2 Chojna, op. Stella Oczyńska 

II Kategoria wiekowa (kl.VII-VIII): 
  • Gabriela Komin - SP2 Chojna, op. Stella Oczyńska
  • Kinga Kłoczko– SP Grzybno, op. Iwona Hernik 
  • Hanna Jońca – SP Grzybno, op. Iwona Hernik 
  • Julia Pawlaczyk- SP2 Chojna, op. Stella Oczyńska Serdeczne podziękowania za ufundowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych kieruję do Burmistrza Gminy Chojna p. Barbary Raweckiej, aza pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu dziękujęDyrektorowi SP nr 2 w Chojnie – Edycie Kalarus, całemu jury, Weronice Kotlińskiej- dyrektor ASiIS oraz Maciejowi Ostrowskiemu za projekt dyplomów. 

Stella Oczyńska 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza