Radni jednogłośni. Pomoc dla szpitala w związku z epidemią [video]


Pomimo epidemii w Dębnie odbyła się sesja Rady Miejskiej. Radni w dużej sali byli rozstawieni w odpowiednich odległościach od siebie. Głównym punktem obrad było uchwalenie pakietu pomocy dla szpitala w Dębnie. Radni zabezpieczyli kwotę 4 milionów złotych na rzecz Szpitala w Dębnie. Sumę tę planuje się przeznaczyć następująco: 3.500.000 zł na niezbędne dopłaty gminy Dębno jako wspólnika do spółki  oraz 500.000 zł na niezbędne zakupy medyczne w związku z epidemią koronawirusa.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza