Sąd odwołuje rozprawy [komunikat]


W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, uwzględniając zalecenia Ministra Sprawiedliwości i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, w obliczu kryzysu i odpowiedzialności za zdrowie własne, współpracowników i uczestników postępowań sądowych Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Gryfinie odwołane zostają terminy rozpoznania spraw wyznaczonych w Sądzie Rejonowym w okresie 13-31 marca 2020 roku, z wyjątkiem spraw, w których nieprzeprowadzenie posiedzenia lub rozprawy wywoła nieodwracalne skutki procesowe, w szczególności spraw w przedmiocie tymczasowego aresztowania oraz pilnych spraw rodzinnych i opiekuńczych.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gryfinie
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza