Gmina wyliczyła straty w związku z epidemią koronawiursa. Poważne zagrożenie dla finansów


Władze miasta i Gminy Gryfino przedstawiły Radzie Miejskiej analizę najważniejszych zagrożeń finansowych  związanych z wystąpieniem epidemii. Sześć najbardziej istotnych czynników daje kwotę przekraczającą trzy miliony złotych.Co ważne, przedstawione niżej informacje, trzeba traktować jako prognozę. Władze miasta założyły, że stan nadzwyczajny potrwa do 30 kwietnia i tak dokonywano obliczeń. Z biegiem dni, gdy będą pojawiały się kolejne informacje, będą one precyzowane. Trzeba mieć na uwadze, że kwoty te znacznie się zwiększą, jeżeli przestój gospodarczy potrwa dłużej. Analiza nie bierze pod uwagę innych poważnych ryzyk, które mogą się zmaterializować (np. przejście na odbiór wyłącznie odpadów zmieszanych, roszczenia ze strony firm wykonujących usługi na rzecz gminy itd.).

Zamknięcie Laguny — ponad 1 mln złotych strat

Zamknięcie Centrum Wodnego Laguna – szacunek 1,2 miliona złotych. Założenie: całkowity brak wpływów ze sprzedaży biletów do końca kwietnia oraz obniżona o 50% frekwencja w okresie maj-lipiec.

Brak możliwości sprzedaży nieruchomości — ponad 1 mln złotych strat

Brak realizacji sprzedaży nieruchomości - 1,128 miliona złotych. To wartość nieruchomości, których przetargi są i będą musiały być odwołane. Jeżeli sytuacja pozwoli, będą one ogłoszone ponownie w drugiej połowie bieżącego roku.  Należy jednak liczyć się ze zmniejszonym popytem, zwłaszcza przy większej podaży w jednym okresie. Istnieje również ryzyko, iż część środków ze sprzedaży nieruchomości może wpłynąć na konto gminy dopiero w kolejnym roku.

Zmniejszone wpływy do budżetu z tytułu podatków

Zmniejszone wpływy z podatku PIT – 800 tysięcy złotych. Pogorszenie koniunktury gospodarczej będzie miało niebagatelny wpływ na wpływy z tytułu podatku PIT. Zagrożenie zostało oszacowane na 20% wpływów analizowanym okresie.
Zmniejszone wpływy z podatku CIT – 150 tysięcy złotych. O wiele większe konsekwencje mogą dotknąć wpływy z udziału w podatku CIT, czyli płaconego od zysków przedsiębiorstw. Tutaj przyjęto obniżenie się wpływów o 50% w analizowanym okresie. Zwiększona ilość odpadów komunalnych – 72 tysiące złotych. Brak wpływów z tytułu opłaty za przedszkola – 46 tysięcy złotych.Suma pozycji 1-6 to kwota 3,396 miliona złotych.

Gmina uruchamia rezerwę 

Uruchomiona została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 125 tysięcy złotych. Do tej pory zrealizowane wydatki to kwota niecałych 30 tysięcy złotych. Wśród wydatków największą kwotę stanowił zakup masek ochronnych oraz żelu antybakteryjnego – kwota 15,3 tysiąca złotych. Zakupione zostały również rękawice, mydło, płyny do dezynfekcji, materiały ochronne oraz usługa druku plakatów informacyjnych. Kolejne zamówienia są na etapie realizacji.
Redakcja

1 Komentarze

  1. Widać umartwianie się państwa nad zwykłym człowiekiem który nazwany podatnikiem, płatnikiem jest wyłącznie zobowiązywany do płacenia wszelkich danin nie oferując mu nic w zamian porażka

    OdpowiedzUsuń
Nowsza Starsza