Reklama [góra]


Nie wszyscy chorzy na Covid-19 wymagają hospitalizacji. Sanepid tłumaczy


Chorzy na COVID-19, którzy nie wymagają hospitalizacji mogą zostać skierowani do izolatorium. Izolacja domowa z definicji to odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.COVID-19 to choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem Sars-CoV-2, który z kolei należy do grupy koronawirusów. Wirus u niektórych chorych wywołuje ciężkie zapalenie płuc i ARDS (zespół ostrej niewydolności oddechowej). Wirus przenosi się drogą kropelkową. 

Nie wszyscy zakażeni ciężko przechodzą chorobę, dlatego nie każdy pacjent ze stwierdzonym Covid-19 jest hospitalizowany.


- Do izolacji domowej kierowane są osoby, które nie muszą być hospitalizowane. W czasie, gdy osoba z dodatnim wynikiem izoluje się w warunkach domowych współmieszkańcy obejmowani są kwarantanną. Od osoby w izolacji domowej pobierane są wymazy do badań w 10 - 12 dniu od wystąpienia objawów i w przypadku ujemnego badania wykonuje się drugie badanie kontrolne po przynajmniej 24 godzinach. Po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku taka osoba uznawana jest za zdrową i zwalniana z obowiązku izolacji, jednak nie to równoznaczne ze zwolnieniem współmieszkańców z kwarantanny, dla nich kwarantanna trwa 14 dni od momentu pierwszego ujemnego wyniku u osoby poddanej izolacji (dopiero wtedy mamy pewność że osoba izolowana nie jest zakaźna dla otoczenia). Ten czas kwarantanny dla współmieszkańców wydłuży się jeśli u osoby izolowanej badanie w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wyjdzie dodatnie, wówczas należy je powtarzać co 7 dni i okres obowiązkowej kwarantanny współdomowników wydłuża się. Rozwiązaniem dla osób z utrzymującym się dodatnim wynikiem nie wymagającym hospitalizacji jest izolatorium, jeśli nie chcą narażać swojej rodziny na zakażenie i przedłużać im kwarantanny - tłumacz nam Małgorzata Kapłan, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.