Próbowali podpalić budynek dworca, a wcześniej podpalili magazyn z butlami gazowymi


Prokurator Rejonowy w Myśliborzu skierował do Sądu Rejonowego w Myśliborzu akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom podejrzanym o to, że w dniu 6 lutego 2019 r. w Myśliborzu, działając wspólnie i w porozumieniu usiłowali dokonać zniszczenia mienia poprzez podpalanie budynku po byłym dworu PKP w ten sposób, że we wnętrzu budynku podpalili słoik z zawartością środka łatwopalnego – benzyny, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na fakt, iż nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia.

Ponadto dwóm z nich prokurator zarzucił również to, że w dniu 22 marca 2019 r. w Myśliborzu, w godzinach wieczornych, działając wspólnie i w porozumieniu dokonali zniszczenia mienia poprzez podpalenie budynku magazynowego z zawartością butli z płynnym propanem butanem, w wyniku czego budynek, butle napełnione gazem płynnym, butle puste oraz kontenery magazynowe uległy spaleniu, czym spowodowali szkodę w mieniu o łącznej wartości blisko 240.000zł.

Postępowanie w tej sprawie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu. W toku prowadzonego śledztwa, m.in. na podstawie opinii biegłego z zakresu pożarnictwa ustalono, iż przyczyną zaistnienia pożaru budynków magazynowych było podpalenie. Sprawne działania funkcjonariuszy Policji doprowadziły do zatrzymania sprawców, a dwóch z nich na wniosek prokuratora zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec jednego ze sprawców prokurator zastosował dozór policji. Ponadto na podstawie wyjaśnień jednego z mężczyzn ustalono, że byli oni również sprawcami podpalenia budynku byłego dworca PKP w Myśliborzu.

Mężczyźni (l. 22, 19, 18) nie byli dotychczas karani, dwóm z nich grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10, wobec trzeciego podejrzanego o przestępstwo z art. 13§1 kk w zw. z art. 288§1 kk sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza