Reklama [góra]


SMS z informacją o kwarantannie z systemu Alert RCB


Na telefony osób, które przekraczają granice przesyłana jest automatyczna wiadomość poprzez system Alert RCB z informacją o obowiązkowej kwarantannie. Mieszkańcy pogranicza dziennie otrzymują kilka takich wiadomości. 


Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje naprawdę duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze.

Kilku naszych czytelników przesłało nam zdjęcia wiadomości, które otrzymali z Rządowego Centrum Powiadamiania a nie przekraczali granicy. 

Takie wiadomości pojawiają się w momencie gdy telefon zalogowany do niemieckiej sieci komórkowej przeloguje się na polskiego operatora. Takie wiadomości często otrzymują mieszkańcy pogranicza, szczególnie Ci mieszkający wzdłuż Odry. W takich miejscowościach jak Gozdowice czy Stary Kostrzynek (pogranicze gmin Mieszkowice i Cedynia) telefony często tracąc zasięg logują się do niemieckiej sieci. 

Oczywiście w przypadku gdy nie przekraczaliśmy granicy i nie obowiązuje nas kwarantanna należy taką wiadomość zignorować. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.