Żołnierze na granicach pilnują porządku [foto]


Żołnierze pojawili się na zachodniej granicy w naszym regionie. Szerokie współdziałanie z pozostałymi służbami pozwoli zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także zapewnić sprawne i bezpieczne przekroczenie przejść granicznych.


Utworzone 17 marca  Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe na bazie 12 Brygady Zmechanizowanej angażuje kilkuset żołnierzy, którzy przede wszystkim uszczelniają zachodnią granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze na odcinku 123 kilometrów współpracują z innymi służbami mundurowymi (m. in. Strażą Graniczną, Policją, Służbą Celno – Skarbową, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Strażą Pożarną i żołnierzami Żandarmerii Wojskowej). 

- Wasza służba jest szczególnie ważna i odpowiedzialna. To od Waszego zaangażowania zależy bezpieczeństwo naszych obywateli. Pełniąc służbę na granicy z innymi służbami mundurowymi udowadniacie, że jesteście profesjonalistami, na których zawsze można liczyć” – te słowa uznania Dowódca „Dwunastki” generał Jabłoński skierował do żołnierzy 12 Brygady Zmechanizowanej, którzy zabezpieczają przejścia graniczne.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 17 marca br. 12 Brygada Zmechanizowana zorganizowała Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe podległe bezpośrednio pod Dowódcę 12 Brygady. Codziennie kilkuset żołnierzy na odcinku 123 kilometrów od Myśliborza Wielkiego do Osinowa Dolnego współdziała z innymi służbami mundurowymi (m. in. Strażą Graniczną, Policją, Służbą Celno – Skarbową, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Strażą Pożarną), aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także zapewnić sprawne i bezpieczne przemieszczanie się kierowców przez przejścia graniczne (Kołbaskowo i Krajnik Dolny).

Żołnierze 12 Brygady razem z Policją i Strażą Graniczną zorganizowali posterunki stałe, a także patrole mobilne, aby jak najbardziej uszczelnić zachodnią granicę.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza