Reklama [góra]


Jest stanowisko Rady Miejskiej w sprawie szpitala w Dębnie [video]


O trudnej sytuacji szpitala im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Dębnie wiadomo nie od dziś. Pod koniec kwietnia Rady Miejska Dębna przedstawiała swoje stanowisko w te sprawie.Lokalni politycy wyrażają swoje zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją finansową. 

Pomimo zaangażowania ze strony gminy ogromnych środków finansowych, wykraczających zdecydowanie ponad zobowiązania wynikające z posiadanych udziałów, nie można zauważyć polepszenia sytuacji tej jednostki opieki zdrowotnej w Dębnie. Przypominamy, iż Rada Miejska zdecydowała uchwałą z czerwca 2019 o przejęciu pakietu większościowego i objęciu łącznie 60% udziałów w spółce. Niestety wariant ten nie spotkał się z aprobatą współudziałowca, jak i części pracowników szpitala. Ratunkiem dla szpitala w Dębnie wydawała się być perspektywa jego przejęcia przez MSWiA. Niestety, pomimo spełnienia przez obecnych właścicieli spółki wszystkich zaproponowanych przez MSWiA warunków, przejęcie to nie doszło do skutku.

Radni w trosce o Szpital im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Dębnie sp. z o.o. apelują do wszystkich, którym los Naszego szpitala leży na sercu o działanie i dialog, gdyż tylko zgoda buduje i tylko w atmosferze zgody jesteśmy w stanie uratować ten, jakże ważny dla naszych mieszkańców organ. Należy wyraźnie podkreślić, że sytuacja szpitala w Dębnie nie jest jednostkowa i z podobnymi problemami boryka się większość takich placówek w Polsce, co wskazuje na konieczność ich restrukturyzacji i głębokich reform. Jednakże, aby taką restrukturyzację i reformy przeprowadzić, konieczna jest atmosfera spokoju i współpracy, dlatego stanowczo sprzeciwiamy się rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji na temat działań Rady Miejskiej Dębna oraz Burmistrza Dębna w stosunku do Spółki Szpital w Dębnie. Pomówienia i oszczerstwa nie sprzyjają pracy nad uratowaniem szpitala w naszym mieście.

Jednocześnie Rada Miejska Dębna podkreśla, że jest przeciwna prywatyzacji Szpitala im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Dębnie sp. z o.o. i akceptuje podjęcie przez Burmistrza Dębna działań zmierzających do dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Dębnie.
Rada Miejska Dębna podkreśla, że szpital jest dla Dębna ważną i przy tym niezbędną placówką: jako miejsce zapewnienia opieki medycznej, jako zakład pracy, a także jako jeden z podstawowych atutów rozwojowych naszej gminy.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.