Reklama [góra]


Wsparcie dla seniorów w Dębnie to jeden z elementów działalności samorządu.


Sprawy osób starszych, które znaczną część życia poświęciły na rzecz wychowania dzieci i wnucząt, a także przez lata współtworzyły naszą wspólnotę lokalną są dla nas bardzo ważne. Z myślą o nich podjęliśmy działania do stworzenia profesjonalnej opieki — mówi Joanna Stąsiek-Janicka, zastępca Burmistrza Dębna. Teraz miasto zaprasza do skorzystania z oferty, gdyż są wolne miejsca w placówkach.Na potrzeby tej grupy mieszkańców Gmina Dębno pozyskała fundusze unijne. - Projekt pt. „Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - mówi Grzegorz Kulbicki, Burmistrz Dębna. Działanie zostało sfinansowane w ramach "Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich". Dofinansowanie wynosi 2 832 255,59 zł ze środków EFRR oraz 514 955,57 z budżetu państwa. Poprzez to działanie budynek z 1927 roku zyskał nowy blask.


W Dębnie działa Dzienny Dom Senior + w budynku przy ul. Mickiewicza 36 a. Placówka dysponuje 25 miejscami i jest czynna przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Na jego działalność Gmina Dębno pozyskała środki z programu rządowego. Szczegółowe informacje oraz wniosek o przyjęcie można uzyskać poprzez kontakt: Dzienny Dom Senior + w Dębnie, ul. Mickiewicza 36 a, 74-400 Dębno, tel. 798 680 809,

W gminie Dębno na pomoc mogą liczyć osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego. Środowiskowy Domu Samopomocy w Dębnie przy ul. Mickiewicza 36 pomoże: osobom przewlekle psychicznie chorym; osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w lekkim stopniu, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne; osobom wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

- Zapraszamy do kontaktu rodziny, które chcą wspomóc osoby wymagające stałej opieki w ciągu dnia. Jesteśmy po to by pomagać — mówi Małgorzata Zagórska, kierownik ŚDS w Dębnie. Szczegółowe informacje oraz wniosek o przyjęcie można uzyskać poprzez kontakt: Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie, ul. Mickiewicza 36, 74-400 Dębno, tel. 798 680 809.

W ubiegłym roku w Dębnie została zainicjowana akcja krzesło dla seniora. Jej celem było ustawienie przy punktach handlowych i usługowych krzeseł, na których starsze osoby mogły odpocząć w trakcie zakupów w mieście.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.