Reklama [góra]


Oliwier Nizioł z Dębna laureatem ogólnopolskiego konkursu


Uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębnie Oliwier Nizioł został laureatem szczebla centralnego ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego „Mój Las”.Konkurs "Mój Las" jest organizowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Warszawie oraz Ligę Ochrony Przyrody od 1986 roku. Jego celem jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

Tematyka prac konkursowych dotyczy szeroko rozumianej ochrony przyrody, pracy leśników oraz gospodarki leśnej.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach: regionalnym i centralnym. Praca Oliwiera zajęła II miejsce w województwie zachodniopomorskim i została wytypowana do etapu centralnego. Decyzją Głównego Sądu Konkursowego w Warszawie zajęła III miejsce w trzeciej kategorii wiekowej w XXXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Szkolnej.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.