Reklama [góra]


To rzadkość w skali kraju. Na terenie gminy Chojna jest gniazdo lęgowe sokołów [foto]


Nadleśnictwo Chojna (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie) dołączyła do grona miejsc, które mogą się poszczycić lęgiem sokołów wędrownych w gnieździe zlokalizowanym w lesie na drzewie ("nadrzewnych"), co jest rzadkością w skali kraju. 


Platforma została przygotowana w ramach projektu ochrony rybołowów, jednak dla ptaków nie ma żadnej różnicy - kto pierwszy ten lepszy. 

Sukces lęgowy potwierdzili przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" podczas przeprowadzonego monitoringu ornitologicznego. Lęg został wyprowadzony na jednym z gniazd posadowionych na terenie Nadleśnictwa Chojna w ramach projektu "Ochrona rybołowów Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce" współfinansowanego przez Lasy Państwowe. Jak widać ptakom jest obojętne dla kogo była przygotowana platforma.Fot. S.Sielicki, Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.