Reklama [góra]


Umowa została podpisana.Budowa systemu oczyszczania w w sołectwie


Gmina Moryń otrzymała dofinansowanie na budowę oczyszczalni ścieków w Bielinie.

Umowa o dofinansowanie operacji została podpisana w Moryniu  przez Burmistrza Morynia Józefa Piątka oraz Wicemarszałka województwa Olgierda Kustosza.

Wsparcie w wysokości 1.013.774,00 zł zostało udzielone w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie.

Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.