Reklama [góra]


Chcą zlikwidować dom kultury. Powodem sytuacja finansowa gminy i koronawirus


Radni chcą zlikwidować Trzcińskie Centrum Kultury. Taka decyzja spowodowana jest kiepską sytuacją finansową gminy. 30 kwietnia 2020 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie likwidacji TCK z dniem 31 grudnia 2020 roku. W placówce zatrudnionych jest na umowę o pracę 6 osób, z 2 osobami zawarte są umowy cywilnoprawne.

Powodem likwidacji jest ekonomia. Gmina jest zadłużona na ponad 7 milionów złotych. Dodatkowym powodem jest konieczność przeprowadzenia remontów w obiektach użytkujących przez TCK, do których zobligowana gmina została nakazami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zakres prac przekracza możliwości gminy. Swoją "cegiełkę" dołożyła również sytuacja pandemiczna w kraju. 

- Gmina już dotkliwie odczuwa skutki pandemicznych obostrzeń. Obecnie wpływają wnioski przedsiębiorców o umorzenie zobowiązań finansowych wobec gminy, co przyczyni się do uszczuplenia dochodów, a zarazem uniemożliwi realizację powierzonych gminie zadań. Koszty związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa dla gminy są znaczne, a perspektywa zmniejszającego się największego źródła dochodów –udziału w podatku dochodowym PIT i CIT, nie sprzyja prowadzeniu w wielostronnej działalności kulturalnej.W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 gmina musiała zweryfikować priorytety swojej działalności na rzecz mieszkańców - czytamy w informacji o zamiarze likwidacji centrum kultury przedstawionej przez gminę. 

W roku 2019 koszty działalności ogółem wyniosły: 425.719,38 zł, z tego 400.000,00 zł pochodziło z dotacji podmiotowej gminy Trzcińsko-Zdrój. W tym samym roku koszty organizowanych imprez kulturalnych oraz koszty utrzymania obiektu wyniosły: 114.028,03 zł,a wynagrodzenia z pochodnymi 311.691,35 zł.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.