Reklama [góra]


Zmiany od nowego sezonu piłkarskiego. Będą surowsze kary dla zawodników


Minimum 5 meczów pauzy za otrzymanie czerwonej kartki w skutek naruszenia nietykalności innej osoby - Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej ogłosił zmiany dyscyplinie od nowego sezonu 2020/2021.


W związku z rozpoczęciem rozgrywek sezonu wydział Dyscypliny ZZPN przypomina zawodnikom oraz klubom, iż w myśl ostatnich zmian Regulaminu Dyscyplinarnego uchwalonych przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zawodnikowi, który został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki za naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie lub zniesławienie sędziego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 5 meczów (dotychczas było 3 meczów).

- Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 5 meczów. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na rażącym naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 1 rok.

Zmiany są wyrazem zdecydowanych działań Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej wobec coraz częstszych w ostatnim okresie przypadków agresji zawodników w stosunku do sędziów.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.