Reklama [góra]


W wakacje będą wzmożone kontrole sanepidu w lokalach gastronomicznych


Okres wakacyjny jest czasem wzmożonej pracy Inspekcji Sanitarnej. Kontrole sanitarne w punktach handlowych, gastronomicznych w sezonie letnim co do zasady są wzmożone.

W tym roku są i będą prowadzone zarówno w zakresie stałych zagadnień Inspekcji Sanitarnej, jak i w zakresie przestrzegania ograniczeń wynikających ze stanu epidemii. W ciągu jednego dnia w województwie zachodniopomorskim prowadzono akcję kontroli lokali gastronomicznych. Ogółem przeprowadzono 87 kontroli. W 46 lokalach nie stwierdzono nieprawidłowości. W pozostałych 41 stwierdzono nieprawidłowości i nałożono 30 mandatów na kwotę 9 400 złotych.

Mandaty wystawiane były między innymi za:
 • Brak ręczników papierowych i środka do dezynfekcji rąk przy umywalce w pomieszczeniu w którym przygotowuje się posiłki
 • Opakowania jednorazowe do sosów przechowywane na brudnym grzejniku w kuchni
 • Przechowywanie opakowań jednorazowych do kontaktu z żywnością w przypadkowych miejscach
 • Zapas surówek przechowywanych w pojemnikach po ogórkach
 • Brudno utrzymane półki, regały, blaty; zły stan techniczny mebli, brudne, tłuste, zły stan techniczny obiektu
 • Artykuły spożywcze (kapusta kiszona) przechowywana miejscu nasłonecznionym
 • Nieokazanie bądź brak dokumentacji HACCP
 • Brak orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Przeterminowane produkty
 • Brudny sprzęt produkcyjny
 • Brak środków do mycia i dezynfekcji rąk przy umywalne w pomieszczeniu produkcyjnym

Za stwierdzone nieprawidłowości wystawiono mandaty – 17 na kwotę 5 000 złotych, m.in. za:
 • Brak badań do celów sanitarno – epidemiologicznych
 • Brak warunków do mycia świeżych owoców
 • Brak do wglądu aktualnego badania wody do spożycia
 • W toalecie dla klientów brak bieżącej ciepłej wody
 • Na blatach roboczych przetrzymywanie gotowych produktów i narzędzi roboczych
 • Wprowadzanie do obrotu środki spożywcze po upływanie daty minimalnej trwałości/daty ważności
 • W lodówkach brak segregacji produktów, razem trzymane surowe mięso i surówki gotowe do spożycia
 • Mrożenie we własnym zakresie, bez oznakowania surowe mięso i to po obróbce termicznej, mrożenie gotowych gofrów
 • Lody nieoznakowane w tym 3 kuwety rozmrożonych lodów (zostały wycofane z użytku)
 • Duże ilości zamrożonego kruchego ciasta
 • Brak środka dezynfekującego do powierzchni mających kontakt z żywnością
 • Mrożenie artykułów pochodzenia zwierzęcego po upływie terminu przydatności do spożycia

W lokalach, w których stwierdzano nieprawidłowości wydawano decyzje o wycofaniu produktów z obrotu, zaplanowano kontrole sprawdzające, wszczynano postępowania administracyjne, a także kierowano wnioski o nałożenie kary.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.