Reklama [góra]


Absolutorium dla burmistrza Mieczysława Sawaryna [video]


W czwartek 27 sierpnia odbyła się sesja absolutoryjna, podczas której Rada Miejska w Gryfinie udzieliła wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Mieczysławowi Sawarynowi.Pierwszą ważną częścią sesji było przedstawienie "Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2019". Dyskusja nad nim była podstawą do głosowania nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok wzięło udział 20 radnych: 11 było za, 7 przeciw, 2 się wstrzymało. 1 radny nie głosował.


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.