Reklama [góra]


Dębno ma Środowiskowy Dom Samopomocy. W rewitalizacji budynku pomogły eurofundusze


Unijne fundusze pomogły samorządowi miasta Dębna w renowacji zabytkowej kamienicy przy ul. Mickiewicza 36, po byłej restauracji „Uniwersytecka”. W odnowionym budynku powstał Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dzienny Dom Pobytu Senior+. Otwarcie wyremontowanego obiektu odbyło się w czwartek, 27 sierpnia 2020 roku. W uroczystości uczestniczyła członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

Rewitalizacja zabytku miała przede wszystkim znaczenie społeczne. W kompleksowo przebudowanej historycznej wilii stworzono Środowiskowy Dom Samopomocy dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi oraz Dzienny Dom Pobytu Senior+ dla nieaktywnych zawodowo 25 osób po 60 roku życia. Rekrutację do obu placówek prowadzono w lutym.

– Środki na rewitalizację przestrzeni miejskich są bardzo cenne. Pomagają samorządom przywracać blask konkretnym obiektom. W wielu przypadkach inwestycje te nadają im także nowe, praktyczne funkcje – podkreśliła członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

Miejska kamienica z 1927 roku znajdująca się w centrum Dębna, po remoncie dachu, elewacji, wnętrz z oknami oraz drzwiami włącznie, stała się placówką oferująca świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyjne, zabiegi usprawniające, pomoc psychologiczną, zajęcia terapeutyczne, muzyczne i informatyczne, a także grupy wsparcia dla osób oraz rodzin najbardziej potrzebujących.

– Sprawy osób starszych są dla nas bardzo ważne. To z myślą o nich podjęliśmy szereg działań, których efekty możemy oglądać. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie unijne dofinansowanie. Dzięki eurofunduszom zabytkowy gmach zyskał drugie, lepsze życie – przyznał burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki.

Koszt inwestycji wyniósł prawie 5,2 mln zł. Ponad 3,3 mln zł w tej kwocie stanowiła eurodotacja Urzędu Marszałkowskiego. Umowa o unijne dofinansowanie inwestycji podpisana została w drugiej połowie grudnia 2018 roku, a prace modernizacyjne w budynku rozpoczęto w lutym 2019 roku.

– Środowiskowy Dom Samopomocy i Dom Dziennego Pobytu w pięknie odremontowanej i wyposażonej wilii w Dębnie otwarty. Hasło przewodnie - szacunek i serce dla naszych podopiecznych. Brawo Dębno! – podsumowała obecna na wydarzeniu posłanka Magdalena Kochan.

Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych dotąd naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.
Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.