Jest umowa na odbudowę spalonej kamienicy. Koszt inwestycji to ponad 2 miliony złotychW przetargu wyłoniony został wykonawca, który odbuduje spaloną kamienicę przy ulicy Słowackiego 1 w Mieszkowicach. W piąek 21 sierpnia w Urzędzie Gminy została podpisana umowa. 

Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa i skarbnik gminy Bożena Misiewicz podpisali z Wykonawcą robót- Zakład Usług Budowlanych Elżbieta Nazimek, ul. Zielona 15, Chojna umowę na odbudowę kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach. Koszt inwestycji wynosi 2 302 512,00 zł. Zgodnie z umową prace budowlane będą trwały do końca sierpnia 2021 roku.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza