Reklama [góra]


Święto energetyków w Zespole Elektrowni Dolna Odra


Obchody Dnia Energetyka w Zespole Elektrowni Dolna Odra, oddziale spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, odbyły się tradycyjnie w pierwszy piątek września w Elektrowni Dolna Odra. Podczas akademii uhonorowano zasłużonych pracowników odznaczeniami branżowymi i państwowymi. 

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, tegoroczne uroczystości odbyły się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz z ograniczoną liczbą gości. W akademii udział wzięli m.in. Michał Jach i Artur Szałabawka – Posłowie na Sejm RP, Marek Subocz – Wicewojewoda Zachodniopomorski oraz Mieczysław Sawaryn – Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Grupę Kapitałową PGE reprezentował Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna ds. Operacyjnych, a spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna reprezentowali Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania i Zarządzania Majątkiem oraz Rafał Mucha – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE, podczas akademii podkreślił kluczową rolę jaką odgrywa Zespół Elektrowni Dolna Odra w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, jednocześnie odnosząc się do niezbędnych działań podejmowanych przez Grupę PGE, które są związane procesem transformacji energetycznej.

- Transformacja energetyczna Polski dzisiaj jest już koniecznością, dlatego Grupa PGE głośno mówi o konkretnych działaniach, które trzeba podjąć, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jednym z takich działań jest propozycja wydzielenia aktywów węglowych do odrębnej spółki, co pozwoli im funkcjonować i pełnić swoją rolę jeszcze przez 20-25 lat. Rozmowy w tej sprawie prowadzone są na najwyższym szczeblu rządowym, a finalna decyzja będzie wymagała także zgody instytucji europejskich. W ten proces zaangażowana będzie również Strona Społeczna, ponieważ otwarty dialog pełni kluczową rolę w PGEpowiedział Ryszard Wasiłek.

Rafał Mucha, Wiceprezes Zarządu PGE GiEK, również odniósł się do wyzwań jakie stoją przed branżą energetyczną i konkretnych działań w tym zakresie podejmowanych przez spółkę.

- Realizując ogromne wyzwanie, jakim jest transformacja systemu elektroenergetycznego w Polsce w kierunku niskoemisyjnym nasza spółka przechodzi szereg zmian, co szczególnie widać w oddziale ZEDO, gdzie po modernizacji Elektrociepłowni Pomorzany przyszedł czas na megainwestycję w Elektrowni Dolna Odra. Nowe bloki to gwarancja długoterminowej stabilności eksploatacji Elektrowni Dolna Odra, ale również gwarancja spełnienia przez elektrownię rygorystycznych wymogów środowiskowych. Ponadto, na terenie Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra w przyszłym roku powstaną dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW każda. Będzie to pierwsza farma słoneczna zbudowana w spółce PGE GiEKpowiedział Rafał Mucha, wiceprezes PGE GiEK, który w swoim przemówieniu podziękował również wszystkim zaproszonym gościom, a szczególnie pracownikom za dotychczasową współpracę.

Swoje podziękowanie kieruję do pracowników oddziału, którzy w tym trudnym dla nas czasie z należytą starannością wykonywali swoje obowiązki, przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa i chroniąc tym samym oddział przed skutkami epidemii oraz pozwalając na zachowanie ciągłości pracy – podkreślił wiceprezes PGE GiEK.

Podczas akademii odznaczeniami państwowymi i branżowymi uhonorowano 37 osób, uhonorowano także pracowników z długoletnim stażem. Jeden z jubilatów świętował 50-lecie pracy.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.