Reklama [góra]


Pieniądze na drogi lokalne w gminach Chojna, Mieszkowice, Widuchowa i dla powiatu gryfińskiego

Umowy na dofinansowanie 6 inwestycji drogowych podpisał dziś wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Kwota w łącznej wysokości blisko 6 mln 117 tys. zł z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych trafi do 4 gmin i 2 powiatów na Pomorzu Zachodnim, wśród nich są samorządy z naszego regionu.

- Rządowe dofinansowanie dla samorządów jest przeznaczone na najpilniejsze z punktu widzenia mieszkańców gmin i powiatów inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i komfort podróżowania – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Dotacje z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych trafią do:

Gminy Chojna, na przebudowę ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej w Chojnie. Na odcinku 590 metrów zmieniona i ujednolicona zostanie nawierzchnia. Wartość inwestycji wynosi 1 865 032 zł, a rządowe dofinansowanie 1 119 019 zł.

Gminy Mieszkowice, na II etap budowy nawierzchni dróg osiedlowych z dwustronnym chodnikiem na ulicy Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach. Wartość zadania - 774 538 zł, dofinansowanie z FDS - 542 177 zł.

Gminy Widuchowa, na przebudowę 503 metrów ul. Polnej w Widuchowej. Koszt przebudowy to 1 068 824 zł. Rządowe dofinansowanie w wysokości 855 059 zł stanowi 80% wartości inwestycji.

Powiatu gryfińskiego, na przebudowę 945 metrów drogi powiatowej nr 1401Z Chojna – Białęgi, przejście przez miejscowość Narost. Ogółem wartość zadania to 2 087 583 zł, a dofinansowanie z FDS wynosi 1 043 791 zł.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.