DIROW zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie

Lokalna Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do składania wniosków. 

Wnioski mogą być składane z zakresów promowania obszaru objętego LSR, rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturowej oraz budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Termin naboru wniosków: 1-15 grudnia 2020. Więcej informacji na stronie www.dirow.pl lub pod numerem tel. 516 196 740

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza