Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS-ów


Pomoc z unijnego projektu „RAZEM dla DPS” ponowie trafi do pracowników zachodniopomorskich Domów Pomocy Społecznej. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego zakończył drugi nabór wniosków. Przyznane granty zostaną przeznaczone na dodatki dla personelu trzydziestu sześciu placówek z regionu.
Pracownicy DPS-ów, dzięki grantom z drugiego naboru, otrzymają dodatki do wynagrodzeń, średnio 1450 zł brutto miesięcznie przez okres dwóch miesięcy. Obecnie zawierane są umowy umożliwiające przekazanie środków organom prowadzącym Domy Pomocy Społecznej w regionie. Łączna suma przyznanego wsparcia w tym rozdaniu przekroczy ponad 7,2 mln zł.

– Pracownicy DPS-ów, podobnie jak kadra medyczna, pracują ponad swoje siły, dlatego wykorzystujemy wszystkie dostępne możliwości, by wspierać pierwszy front walki z pandemią. Szukamy nowych rozwiązań. Dodatkowe wsparcie dla personelu DPS-ów pozyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego, będącego w dyspozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wyjaśnia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dotychczas z projektu grantowego skorzystały wszystkie zachodniopomorskie organy prowadzące DPS-y. Wydatkowano do tej pory ponad 12 mln zł.

Na wysokość grantu ma wpływ liczba mieszkańców oraz pracowników DPS.Projekt „RAZEM dla DPS” realizowany jest dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (84,28%) oraz budżetu państwa (15,72 %).ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odpowiada za organizację, przeprowadzenie i rozliczenie konkursu grantowego
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza