Godło państwowe zastąpiło "Krzyż Grunwaldu" na pomniku w Cedyni [foto]


Z pomnika na placu Wolności w Cedyni zniknął "Krzyż Grunwaldu", który przez Instytut Pamięci Narodowej został uznany za symbol komunistyczny. W jego miejsce pojawiło się godło państwowe. 

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązuje w Polsce Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. W związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego oraz opinią Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącej symboli znajdujących się na pomniku na Placu Wolności w Cedyni władze były zmuszone do ich usunięcia.

- Krzyż Grunwaldu II klasy, którym został odznaczony Rejon Pamięci Narodowej oraz znajdująca się pod pomnikiem tablica zostały przeniesione do cedyńskiego Muzeum Regionalnego, gdzie zostaną wyeksponowane i opisane. Na bryle pomnika pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego zainstalowali odlane z metalu Godło Państwowe oraz tablicę z treścią uzgodnioną z IPN. Zmiany te zostały zatwierdzone przez Radę Miejską w Cedyni. Stojący w centralnym punkcie miasta pomnik ma w swoim założeniu łączyć w pamięci historycznej wszystkich mieszkańców. Mamy nadzieję, że pomnik w nowej odsłonie będzie nadal łączył pokolenia i upamiętniał historię naszego kraju, ale też i naszej Małej Ojczyzny - poinformowano w oficjalnym gminnym komunikacie. fot. UM Cedynia
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza